SPREETZ SPRITZ

2 Teile Spreetz
3 Teile Prosecco
1 Teil Soda